Членство в Бранд Маркетинг Организация за световни вина

Сдружението предлага различни нива на членство, стремейки се да отговори на високите очаквания на своите членове.

 

Пълноправно членство

Професионално членство

Пълноправно членство могат да получат производители на и вино и лозаро-винарски продукти и търговци на вино.

Пълноправното членство осигурява неограничен достъп до услугите на Сдружението, ползвайки пълния капацитет от ресурси, база –данни, бизнес – контакти и съдействие при навлизане на нови пазари, експертна подкрепа, достъп до обученията и семинарите, които БМОСВ организира.

Пълноправните членове получават отстъпки, при ползване на услугите на нашите индустриални и бизнес - партньори.

Категорията „Професионален член“ включва възможност за присъединяване към Организацията на физически или юридически лица, които не са производители на вино, но са пряко или косвено свързани със сектора:  научни лозарски и/или винарски организации,  учебни заведения, физически и юридически лица, които съдействат или допринасят за развитието на лозарството, производството и търговията с вина в Република България.

Професионалните членове имат право на достъп до пълния капацитет от ресурси и активи на Сдружението, база –данни, специализирани бизнес-контакти в страната и чужбина, експертна подкрепа, достъп до специализираните обучния и семинари на БМОСВ.