За своите членове, БМОСВ организира регулярни срещи, семинари, обучения, с общото наименование: “Brand Marketing Wine Hours”, посветени на различни ключови теми, свързани с производството на органични вина, изграждане и популяризиране на търговски марки и нови етикети на вътрешния и външен пазар, регулаторни режими на външните пазари и т.н.

Сесиите или т.нар часове с “Brand Marketing Wine Hours” включват и провеждане на уебминари, които ще бъдат водени  от популярни експерти в сферата на маркетинга, търговията с вино, хранително-вкусовата промишленост от Европа и САЩ.