“Fine European Wines” е проект ръководен от БМО, който се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Съюз и Република България, насочен към промотиране на висококачествени вина на американския пазар.

Чрез промоционални дейности „Fine European Wines” се фокусира върху създаването на по-добра осведоменост относно местното вино, българските винени региони и цели увеличение на продажбите на българските вина в САЩ.

Научете повече за нашия проект от уеб страницата на проекта.

 Водещ партньор по изпълнение на проекта: