Официален регистър на членовете на БМОСВ

БИОВИНАРНА ОРБЕЛУС АД

гр. София, ул. Лайош Кошут № 39, представляващо лице: Благой Симеонов Русев

БОЙАР ООД 
гр. Бургас, ул. Поп Грую № 70, представляващо лице: Симеон Михайлов Бойчев

БОНОНИЯ ЕСТЕЙТ ЕООД
София 1303,  бул. „Александър Стамболийски“ № 84, ет.11, представляващо лице: Аглика Йотова

БУРГОЗОНЕ ЕООД 
гр. София, бул. Цар Борис IIІ № 124В, вх. А, ап. 12, представляващо лице: Антон Маринов

"БЪЛГЕРИЪН УАЙН ИНДЪСТРИ" АД

с. Коларово, общ. Харманли, област Хасково, представляващо лице: Емил Божидаров Тодоринов

ВИА ВЕРДЕ М ЕООД
София, 1164, ул. Синчец 5, ет.1, представляващо лице: Мариана Иванова Василева

ВИНАЛ АД 
гр. София, бул. Джеймс Баучър № 116, ет. 1, ап. 1, представляващо лице: Румен Първанов Цонев

ВИНАРНА БРАТАНОВИ ООД
гр. Харманли, ул. Янко Сакъзов № 15, представляващо лице: Христо Стоев Братанов

ВИНАРСКА ИЗБА ВИЛА МЕЛНИК ООД
 
 
с. Левуново, ул. Кочо Лютата № 11, представляващо лице: Никола Алексов Зикатанов

ВИНАРСКА ИЗБА ЛОГОДАЖ ООД 
гр. Благоевград, ул. Тодор Александров № 41 ет. 4, представляващо лице: Малин Методиев Широкански 

ВИНИ БОШКИЛОВ ООД

гр. Благоевград, ул. Покровнишко шосе, представлявано от Кръстьо Бошкилов

ВИНПРОМ РУСЕ АД 
гр. Русе, ул. Трети март № 44, представляващо лице: Наталия Маринова Къснеделчева

ДОМЕЙН БОЙАР ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД 
гр. София, ул. Маринковица № 2Б, ет. 1, представляващо лице: Евгени Видинов Харамлийски

ДОМЕЙН МАРАШ ЕООД  
гр. София, ул. Златовръх № 52, представляващо лице: Пламен Николов Тренчев

ДОМЕЙН МЕНАДА ЕООД
София  1766, ж.к. Младост 4, ул. Бизнеспарк София 1, Сграда 12, представляващо лице: Радослав Панаьотов Вълчев

ДОМЕЙН ЮСТИНА ООД  
с. Устина 4228, ул. Никола Петков № 51, представляващо лице: Добринка Палаурова

ЗЕМЯ 96 ООД
с. Царев брод, п.к.9747, област Шумен, местност "Мезърлък", представляващо лице: Светла Димитрова Иванова

ЗЛАТЕН РОЖЕН ТРЕЙД ЕООД
с. Капатово 2872, община Петрич, представляващо лице: Маруся Осикова

ИЗБА КАРАБУНАР
София,бул. Ботевградско шосе 459, представляващо лице: Христо Иванов Карабалиев

ЛОПУШНА ЕООД
с. Георги Дамяново, обл. Монтана, ул. Седемнадесета  №1, представляващо лице: Валери  Митков

МЕЛНИК 2004 ЕООД 
с. Долно Спанчево, п.к.2869, представляващо лице: Павел Николов Граматиков

НЕРАГОРА ЕООД  
с. Черногорово 4456, ул. Местност Могилата № 1, представляващо лице: Атанаска Захова

САЛЛА ЕСТЕЙТС ЕООД
гр.Варна 9002, ул.“Братя Миладинови“ 47, ет.6, представляващо лице: Иван Стефанов Иванов

СИС ИНДУСТРИЙС ООД  
гр. София, ул. Джеймс Баучър № 77, ет. 2, представляващо лице: Рени Михайлова Стайкова

ТЕРА ИНВЕСТ ООД  
гр. Сливен, кв. Индустриален 2, представляващо лице: Васил Иванов Караилански

ТОДОРОВ АД
София 1309, бул. Тодор Александров 137, етаж 6, офис А17, представляващо лице: Иван Тодоров

ТРАКИЯВИН ООД
с. Овчарово, община Търговище, ул. "Аврам Топалов" №6, представляващо лице: Мартин Захариев Минчев

ШАТО БОТЕВО ООД

гр. Сливен, ул. „Георги Гюлмезов“ № 7, представлявано от Иван Иванов

ШАТО КОЛАРОВО ООД  
с. Коларово 6460, представляващо лице: Стоян Константинов Стоянов