ЗА НАС

Визия

Бранд Маркетинг организация за световни вина е професионална организация, представляваща български винопроизводители от всички региони на страната. Сдружението промотира успешно българското вино в Европа и в трети страни, осигурявайки на своите членове достъп до нови пазари и ефективни партньорства.

Усилията на Организацията са насочени към постигане за устойчивото и непрекъснато развитие на българската винена индустрия, предлагайки експертна, маркетинг и бизнес – подкрепа на своите членове; осигуряване на достъп до нови пазари, ефективно представяне на международни събития, участие в проекти и инициативи, финансирани със средства на ЕС.

БМОСВ организира специализирани обучения, тренинги, семинари, B2B срещи, насочени към всички аспекти на бизнеса с вино, гарантирайки конкурентно позициониране на своите членове на външните за ЕС пазари. Партньори на Сдружението са утвърдени организации от хранително-вкусовия сектор в страната и чужбина, както и специализирани медии, пишещи за вино.

Мисия

  • Популяризиране на българското вино на международните пазари;
  • Изграждане и утвърждаване на марката "Wines of Bulgaria";
  • Издигане на престижа на българското вино по светa.